• زهرا مقدم
 • مهسانصیری
 • نگین قاسمی
 • ناهید گنج خانلو
 • آرزومحمدی
 • نازنین سید همایون
 • زهراظهیریان
 • حدیث اسکندری
 • وحیده مرادی
 • مائده امینی
 • افسانه سلیمانی
 • فائزه رمضانی
 • مریم کرمی
+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:49  توسط محمدی  | 

روزي روزگاري نويسنده جواني از جرج برنارد شاو پرسيد:

«شما براي چي مي نويسيد استاد؟»

برنارد شاو جواب داد:

«براي يک لقمه نان.»

پسره بهش برخورد. پس توپيد که:

«متاسفم. برخلاف شما ما براي فرهنگ مي نويسيم.»

و برنارد شاو گفت:

«عيبي ندارد پسرم. هر کدام از ما براي چيزي مي نويسيم که نداريم.»

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۹ساعت 10:44  توسط محمدی  | 

 

 

 

  

شهریورماه:

 تشکیل ستاد بازگشایی مدرسه(پروژه مهر)

بررسی ثبت نام دانش آموزان

آماده سازی میحط فیزیکی مدرسه

درخواست کتب درسی وتوزیع کتب درسی

تزئین کلاس اول

منظم کردن کتابخانه ،نمازخانه،آزمایشگاه

تعمبر سیستم برقی آموزشگاه

تهیه امکانات مراسم صبح گاهی وظهرگاهی

تشکیل جلسه بامعلمان جهت کلاس بندی وانتخاب نماینده معلمان

تصویب برنامه سالانه درشورای مدرسه

نظافت عمومی آموزشگاه وآمادگی مدرسه

خرید وسایل بهداشتی ،آموزشی

تهیه ونصب پارچه نوشته ،پ.ستر وترکت به مناسبت بازگشایی مدرسه وهفته دفاع مقدس

برنامه ریزی جهت برگزاری جشن شکوفه ها

صحافی وپلمپ نمودن دفتر امتحانات ولیست های مستمر

ثبت نام اینترنتی دانش آموزان

ثنت آمار دانش آموزان وتعداد کلاس ها درسیستم بکفا

تشکیل جلسه خود ارزیابی (فرمهای ارزشیابی)

امحا اوراق امتحانی نوبت دوم سال تحصیلی88-87ونوبت اول 89-88

بایگانی بخشنامه های سال89-88 بایگانی اوراق امتحانی نوبت دوم89-88

تجهیز کمد جایزه باجوایز متنوع

تسویه حساب مالی بااداره وتنظیم تراز عملکرد مالی

تجهیز آموزشگاه به منابع وسایل آموزشی ارزشیابی توصیفی

تجهیز آموزشگاه به کتابهای کودکان

تجهیز آموزشگاه به کتاب های روش تدریس وراهنمای معلم

 

 

مهرماه:

 

برگزاری جشن شکوفه ها وبازگشایی مدرسه

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

تشکیل جلسات شورای مدرسه،شورای معلمان،شورای تربیتی

ارائه برنامه هفتگی به دانش آموزان درروزهای اولیه مهر

تشکیل جلسه بااولیا دانش آموزان پایه اول وتوجیه اولیا دررابطه باارزشیابی توصیفی

برگزاری جلسات کلاسی معلمان بااولیا دانش آموزان ومطرح نمودن انتظارات خود از اولیا

 

 

انجام مناسبتاه مذهبی وایام ا...

بازرسی ورفع نقایص پرونده های دانش آموزان

شناسایی دانش آموزان مستعد درامور قرانی ،هنری،ورزشی

تهیه دعوتنامه جهت انتخابات انجمن اولیاومربیان

شناسایی اولیایی که آمادگی لازم رابرای کاندید شدن درانتخابات انجمن رادارند

برگزاری انتخابات انجمن اولیا ومربیان

فعال نمودن گروه پلیس مدرسه جهت هدایت دانش آموزان درعبور ازخیابان

تکثیر چک لیستهای مورد نیاز برای تمامی پایه ها

فعال نمودن کتابخانه آموزشگاه وصدورکارت عضویت وتهیه لست کتاب های موجود درآموزشگاه

توزیع شیر ونان غنی شده دربین دانش آموزان

انتخاب  تعدادی ازدانش آموزان به عنوان بهداشتیار کلاسی،بهداشتیارمحیط،مواد غذایی و........

برگزاری مراسم جشن قران برای دانش آموزان پایه اول

تهیه وسایل مورد نیاز نوآموزان پیش دبستانی

 

 

 

 

 

  آبان ماه:

 

آماده سازی دفتر آمار وممهور نمودن توسط اداره

تکنمیل پرونده همکاران ودانش آموزان

بازدیدوارزشیابی ازکلاس همکاران

تشکیل جلسات شوراهای آموزشگاه

انجام مناسبتهای مذهبی وایان ا...

برگزاری نماز جماعت

برگزاری مراسم روز دانش آموز وبسیج دانش آموزی

شرکت درراهپیمایی روز سیزده آبان ماه

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

آموزش بهداشت فردی به دانش آموزان

خرید جایزه برای کمد جوایز

شناسایی دانش آموزان بی بضاعت

تشکیل جلسه انجمن اولیا مربیان وابلاغ شرح وظایف انجمن اولیا ومربان به اعضا جدید

تشکیل جلسه توجیهی وتشریح وظایف شوراها وکمیته های آنها

عضویت درمجله پیوند وثبت نام ازاولیا جهت عضویت درمجله پیوند

اجرای برنامه به مناسبت روز دختر

هماهنگی باشیفت مخالف درمورد زمان استفاده ازامکانات حرارتی

کنترل وضعیت بام ساختمان واقدام لازم باتوجه به شرایط محیطی واقلیمی

تشکیل شورای مالی

 

 

 

 

 

  آذرماه:

 

آماده نمودن لیست نمرات مستمر نوبت اول

شناسایی دانش آموزان ضعیف واعلام به اولیا جهت رسیدگی  بیشتر

تدارک پوشاک زمستانی برای دانش آموزان بی بضاعت باکمک اولیا خیر

تذکر به متصدی خدمات درمورد رعایت نکات ایمنی درزمان سرما ویخبندان

اهداجوایز به دانش آموزان سید به مناسبت عید غدیرخم

آماده نمودن کارنامه مستمر

تهیه قبوض هدیه به مدرسه جهت جمع آوری کمک های مردمی با هماهنگی انجمن اولیا ومربیان

برگزاری مسابقه علمی دربین دانش آموزان پایه چهارم وپنجم

تهیه جوایز به دانش آموزان ساعی ونفرات برتر مسابقه علمی

تشکیل جلسه مجمع عمومی  ارائه گرارش عملکرد سه ماهه انجمن  اولیا ومربیان

بازدید ازکلاس ها جهت رفع کمبودهای احتمالی

ثبت نام از اولیا دانش آموزان کلاس اول جهت شرکت درکلاس آموزش خانواده

خرید وسایل مورد نیاز پرورشی وبهداشتی

برگزاری نمایشگاهی ازفعالیت علمی وعملی دانش آموزان

راه اندازی سیستم حرارتی آموزشگاه

برگزاری مراسم مناسبت هاوایام ا...

تهیه تراکت وپوستر های ویژه ماه محرم

برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت ماه محرم وبرپایی زیارت عاشورا

ارسال گزارش سه ماهه اول سال

 

 

 

 

 

  دی ماه:

 

تشکیل جلسه توجیهی برای اولیا دانش آموزان دررابطه باامتحانات نوبت اول

بازدیدوارزشیابی ازکلاس همکاران

آماده وتکثیر نمودن سوالات امتحانی

تنظیم برنامه امتحانی نوبت اول واعلام برنامه وزمان امتحانات به اولیا ودانش آموزان

برگزاری امتحانات نوبت اول

تمهید مقدمات برگزاری مراسم ایام مبارک دهه فجر

برگزاری مراسم مناسبت ها وایام ا..

توجه وتذکر به نکات بهداشتی وجلوگیری از شیوع بیماری های مختلف درفصل سرما

برگزاری نماز جماعت

 

 

 

 

 

تشویق همکاران به استفاده ازوسایل کمک آموزشی ،فیلم های آموزشی و...

تشکیل کلاس آموزش خانواده

 

 

 

 بهمن ماه:

 

اجرا برنامه به مناسبت ایام ا...دهه فجر

شرکت درراهپیمایی روز بیست ودوم بهمن

اعلام نتایج امتحانات نوبت اول

شناسایی دانش آموزان ممتاز وبرنامه ریزی جهت تشویق آنها

تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول وعلت یابی وچاره جویی برای افت تحصیلی

تشویق دانش آموزانی که پیشرفت نموده اند

تهیه نمودار درصد قبولی

تهیه جوایز برای دانش آموزان شاگرد اول تاسوم

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر

تشکیل نمایشگاهی ازفعالیت های مکمل تشکیل جلسات شورای آموزشگاه

برگزاری نماز جماعت

برگزاری مراسم مناسبت ها وایام ا...

تجهیز کمد جوایز

تهیه وتوزیع قلک های دربین دانش آموزان جهت جمع آوری کمک های آنها

دعوت از مشاوران ومتخصصان تعلیم وتربیت  

 

 

 

 اسفند ماه:

اجرای مراسم روز درختکاری

تسویه حساب مالی وتنظیم تراز عملکرد مالی

بازدیدوارزشیابی ازکلاس همکاران

برنامه ریزی جهت هفته احسان ونیکوکاری

شرکت درجشن نیکوکاری

کمک به ایتام ودانش آموزان بی بضاعت

تمهید مقدمات لازم به منظور حفاظت اموال مدرسه درتعطیلات عید نوروز

تشکیل جلسات شورای آموزشگاه

برگزاری مراسم نماز جاعت

گرامیداشت روز امورتربیتی وتجلیل ازمربی امورتربیتی

جمع آوری هزینه پیک های نوروزی از دانش آموزان

بررسی وضعیت ساختمان مدرسه وگزارش نقایص واشکالات به اداره متبوع

ارائه تذکرات لازم ایمنی وبهداشتی به دانش آموزان درایام تعطیلات نوروزی

برگزاری مراسم مناسبتهاوایام ا...

 

 

 

برگزاری نماز جماعت

دادن پیک های نوروزی

ارسال گزارش سه ماهه به اداره

 

 

 

فروردین ماه:

 

ارزیابی از تکالیف وپیک های نوروزی واهداجوایز به برترین ها

برگزاری هفته بهداشت جهانی وانجام مناسبت های آن

تشکیل جلسات شوراهای آموزشگاه

بازدید وارزیابی ازکلاس همکاران

برگزاری جلسات پایه وارتباط بااولیا

برگزاری مراسم نماز جماعت

برگزاری مراسم های مذهبی وایام ا...

برنامه ریزی واقدام به منظور تشکیل کلاس های تقویتی

پیش بینی ظرفیت تقریبی پذیرش دانش آموز درسال تحصیلی آینده

اعلام نمرات ارزشیابی مستمر به اولیا(صدور کارنامه مستمر)

برنامه ریزی برای هفته گرامیداشت معلم

برنامه ریزی جهت برگزاری جشن تکلیف

برنامه ریزی ودرخواست مجوز اردوی یک روزه دانش آموزان پایه چهارم وپنجم

برنامه ریزی اردوی داخل شهر برای سایر پایه ها

 

 

 

اردیبهشت ماه :

 

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته معلم

ارسال فرم های متقاضیان جابجایی

تاکید ومراقبت براتمام به موقع کتابهای درسی طبق جدول زمان بندی

اعلام برنامه امتحانی پایانی به دانش آموزان

ثبت نام دانش آموزان پایه اول بر اساس دستورالعمل ها

ثبت نام از نوآموزان پیش دبستانی

تنظیم لیست نمرات ارزشیابی مستمر

بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران

تشکیل جلسات شوراهای آموزشگاه

برگزاری اردوی یک روزه داخل استان

برنامه ریزی برای روز جهانی خانواده

برنامه ریزی وتمهید مقدمات لازم جهت برگزاری امتحانات نوبت دوم

برگزاری آزمون علمی

 

 

 

برگزاری مراسم نماز جماعت

برگزاری مراسم مناسبت هاوایام ا...

برگزاری جلسات پایه وارتباط بااولیا جهت آمادگی بیشتر دانش آموزان درامتحانات نوبت دوم

برگزاری مجمع عمومی وارائه گزارش عملکرد انجمن اولیا ومربیان

برگزاری جشن پایان دوره ابتدایی برای دانش آموزان پایه پنجم

برگزاری جشن الفبا برای دانش آموزان پایه اول

برگزاری جشن پایان دوره آمادگی برای نوآموزان پیش دبستانی

تایپ وتکثیر سوالات امتحانی نوبت دوم

 

 

خرداد ماه:

 

 

اعلان ساعت کاروروز فعالیت آموزشگاه درتابستان به اولیائ دانش آموزان

برگزاری امتحانات نوبت دوم

تنظیم صورت جلسات امتحانی

برگزاری مراسم به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر

جمع آوری دفتر ثبت شاخصها

اخذ لیستهای امتحانی ازهمکاران

رسیدگی به اعتراضات دانش آموزان

اعلام نتایج امتحانی نوبت دوم به اولیا ودانش آموزان

تهیه وتنظیم برنامه امتحانات تجدیدی به دانش آموزان

برنامه ریزی برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)وقیام 15خرداد

برنامه ریزی جهت حفاظت آموزشگاه درایام تعطیلات تابستان

هدایت دانش آموزان به مراکز فرهنگی وهنری ،کانون،دارالقران جهت پرکردن اوقات فراغت

ارسال نتیجه امتحانات به اداره متبوع

رسم نمودار درصد قبولی الصاق کلیه اعلامیه های ثبت نام از اداره درمعرض دید عموم

ارسال گزارش سه ماهه سوم به اداره

تشکیل جلسات شوراهای آموزشگاه

 

 

تیر:

 

الصاق تمبر به کارنامه های قبولین

بایگانی اوراق امتحانی وبخشنامه ها

ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید

تنظیم وتکمیل لیست های امتحانی

تهیه وتنظیم دفتر امتحانات باهماهنگی اداره

صدور گواهینامه پایان تحصیلات دوره ابتدایی

انتخاب پارچه مناسب وهمرنگ برای تهیه روپوش مدارس بادرنظر گرفتن قیمت مناسب

 

 

 

 مردادماه:

 

برآورد میزان مجلات مورد نیاز برای دانش آموزان درسال تحصیلی آینده

معرفی دانش آموزان پایه اول به پایگاه سنجش

سازماندهی فضاهاواتاق های آموزشگاه برای سال تحصیلی جدید

بررسی وکنترل مدارک ثبت نام شدگان

تجهیز آموزشگاه به امکانات ایمنی

بررسی وضعیت سازمان مدرسه واقدام لازم جهت تامین نیروی مورد نیاز

کنترل وبررسی وضعیت اموال مدرسه

تشکیل جلسات ستاد بازگشایی مدرسه وشورای مدرسه

برنامه ریزی برای اجرای امتحانات شهریورماه ودادن برنامه امتحانی به دانش آموزان تجدیدی

اجرای امتحانات شهریورماه ودادن نتیجه آنها به اداره متبوع

تکمیل وسایل جعبه کمک های اولیه

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:42  توسط محمدی  | 

 

بالن : یک نوع حیوان دریایی عظیمی است که طول آن 23متر و وزنش بیش از 130 تن می باشد.این حیوان در حدوداقیانوس منجمد شمالی زندگی می کند.

 ببر: وزن درحدود 230 کیلو،طول بدن درحدود3 متر به اضافه دم که به تنهایی 90 سانتیمتر است.

 پروانه: مدت عمر او3 ماه است، هرگز نمی خوابد،از یازده کیلومتری بوها را حس می کند.

 پلنگ:سریعترین جانور دنیاست وقادر است 135 کیلومتر مسافت را در یک ساعت طی کند.سرعت متوسط  پلنگ 71 کیلومتر درساعت است.

 تمساح: قد بعضی از آنها تا 5/5 متر میرسد، شبیه سوسمارها و خیلی خونسرد و دندانهای تیزی دارند.

 خفاش: تنها حیوان پستانداری است که پرواز می کند این حیوان موجود شگفت انگیزی است و بیشترین شگفتیش در شیوه ی راه یابی آن است.خفاش به گونه عجیبی پرواز می کند بی انکه ازچشمهای خود استفاده کند،درشب تاریک با سرعت زیاد پرواز می کند وبه هیچ مانعی برخورد نمی کند، راهیابی خفاش به گونه ی خاصی است، و همچنان که پرواز می کند دائما صدایی از خود در می اورد، البته ارتعاش این صوت به قدری کوتاه است که گوش انسان قادر به شنیدن آن نمی باشد همین که صدای خفاش درسر راهش به مانعی بر می خورد،دوباره برگشته انعکا سش به گوشهای بسیار تیز خفاش می رسد، در این هنگام حیوان متوجه وجود مانع می شود وبالهایش هم به خودی خود مسیر پرواز را تغییر می دهد.

 روباه: وزن روباه بیش از 10 کیلو،وطول بدنش درحدود 1 متر است،وبیشتر به خاطر دم بسیار زیبایش شکار می شود.

 شتر: هنگام تشنگی می تواند یکصد لیتر اب بخورد وبیش از نهصد ونود کیلومتر راه را بدون آب و غذا می تواند بپیماید.

 شتر مرغ:بزرگترین پرنده ی روی زمین است  که قادر به پرواز نیست نوعی از این پرنده یافت شده که 5/156کیلوگرم وزن داشته است .

 شیر: به عنوان سلطان جنگل شناخته شده، طول بدن در حدود 270 سانتیمتر، 3متر تا انتهای دم،ارتفاع بدن تا شانه بیش از 90 سانتیمتر ، وزن بدن 200 تا 300 کیلو می باشد.

 فیل: بزرگترین پستاندار خاکزی است که وزن ان تا 5/6 تن هم می رسد.

 لاک پشت: در بین جانوران با بیش از 152 سال بالاترین سن را داشته است.

مرغابی:طولانی ترین دوره ی روی تخم خوابیدن به مدت 75 تا 82 روز متعلق به این پرنده است.

 یوزپلنگ: طول 180 تا 210 سانتیمتر از بینی تا انتهای دم ، وزن بیش از 60 کیلو.

برگرفته ازوبسایت تخصصی علوم تجربی

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:32  توسط محمدی  | 

20 کلید برای یک زندگی شاد

1- هر روز حداقل از سه نفر تعریف کنید.

2- طلوع آفتاب را تماشا کنید.

3- در سلام کردن پیشی بگیرید.

4- با دیگران همان طور رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.

5- هرگز از هیچ کس مایوس نشوید – معجزه ها اتفاق می افتد.

6- چشم و هم چشمی را کنار بگذارید.

7- اسم افراد را به خاطر بسپارید.

8- برای داشتن چیزی دعا نکنید ، بلکه برای کسب عقل و شجاعت دعا کنید.

9- جدی ولی رقیق القلب باشید.

10- مهربان تر از حد لازم باشید.

11- فراموش نکنید که بزرگترین نیازعاطفی هر کس در دنیا این است که احساس کند از او               قدر دانی و تمجید می شود.

12- به قول خود عمل کنید.

13- یاد بگیرید که چگونه شاد و بشاش باشید حتی اگر احساس شادی نمی کنید.

14- به خاطر داشته باشید که موفقیت یک شبه به دست نمی آید.

15- از چیزی طوری استفاده کنید که اگر روزی آن را کنار گذاشتید بهتر از اولش باشد.

16- به یاد داشته باشید که برنده ها همان کاری را انجام می دهند که بازنده ها دوست  ندارند انجام دهند.

17- سد راه موفقیت دیگران نشوید.

18- فرصت گفتن دوستت دارم را به کسی که دوستش دارید از دست ندهید.

19- راز نگهدار باشید و برای رسیدن به اهداف خود دیگران را ضایع نکنید.

20- سعی کنید هر روز که سر کار می روید با اولین حرفتان باعث شاد کردن روز همکارانتان شوید.

 

منبع : مجله سلامت

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:31  توسط محمدی  | 

صبح ظهور

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:31  توسط محمدی  | 

امام موسی کاظم (ع):

کسی که هرروزخودراارزیابی نکند ازمانیست.

نیرومندترین مردم آن است که خشم خویش رانگه دارد

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:30  توسط محمدی  | 

 

 

چگونه یک معلم فعال ، پرانرژی و تاثیر گذار باشیم ؟

معلم منفعل ، تاثیر پذیر صرف و کم انرژی  و یا برعکس ؟

 

 

          هر شخصی دوست دارد در موقعیت ها و شغل خود ، فردی موثر ، موفق ، و مطرح بوده و به او با دیده  منفعل ، بی تفاوت ، تاثیر پذیر صرف ، گوشه گیر  و نا کارآمد نگاه نشود و تمایل دارد  بتواند بر محیط  کاری خود  ، همکاران ، مدیران و مافوقان  و غیره  تاثیر مثبت بگذارد. روش های بسیار زیادی برای این کار وجود دارد  که برخی از آنها فهرست وار درج می گردد :

1-      مطالعه کافی کتب مرتبط با شغل معلمی ، روزنامه ها و نشریات ، بررسی وبلاگها و سایتها ی فعال معلمان و ادارات آموزش و پرورش  جهت به روز آوری اطلاعات و آگاهی از آخرین یافته های مرتبط با شغل معلمی و کاربست آنها.

2-      مطالعه در زمینه آموزش و پرورش تطبیقی و مقایسه فعالیتهای معلمان و مدارس کشور با  معلمان و مدارس خارجی  و کسب تجربه از فعالیتهای آنان ، این موضوع از طریق بررسی وبلاگ و سایت مدارس و معلمان خارجی به خوبی و به ارزانی  ممکن است .

3-      شرکت فعال در انواع مسابقات علمی و مقاله نویسی معلمان و جشنواره ها که توسط ادارات و سازمانهای آموزش و پرورش برگزار می شود . این موضوع به مطالعه معلم می انجامد که موجب به روز شدن اطلاعات وی گشته یا موفقیتهایی برایش به دنبال خواهد داشت .

4-      شرکت فعال در کلاسهای ضمن خدمت و باز آموزی معلمان  که توسط ادارات آموزش و پرورش برگزار می گردد .

5-      حضور فعال در جلسه شورای معلمان مدرسه و اظهار نظرهای صحیح و علمی با استناد به مطالعات کافی و حالت منفعل نداشتن در این جلسات جهت مطرح شدن نظرات مثبت شما و جلب توجه مدیر و سایر همکاران  و نیز ترغیب دیگر معلمان شرکت کننده برای شرکت فعال در بحث های جلسه شورا .

6-      شرکت در مسابقات اقدام پژوهی و انتخاب موضوع های جدید برای تدوین و شرکت در مسابقه.

7-      شرکت در انواع همایش و سخنرانیهای کارشناسان و مدعویین ادارات آموزش و پرورش منطقه و استان جهت کسب اطلاعات علمی جدید در راستای شغل معلمی.

8-      افتتاح وبلاگ یا سایت اینترنتی و درج مطالب نوشته شده به وسیله خودتان و توجه کافی به نظرات بازدید کنندگان و تهیه مطالب درخواستی آنان . و تبادل لینک و اطلاعات با سایر وبلاگها ، این کار موجب  مطالعه بیشتر شما و تمرین کافی برای نوشتن و اظهار نظرهای علمی خواهد شد .

9-      در صورت امکان از مدیر مدرسه بخواهید  هر چند وقت یکبار  به کلاس شما آمده و از نزدیک شاهد فعالیت و روش تدریس شما در کلاس باشد  تا چنانچه  نظری داشت  بعدا" به شما اعلام نماید  در غیر اینصورت با هماهنگی مدیر می توانید از سایر  همکاران مانند بازرسان  و کارشناسان اداره برای حضور در کلاس خود دعوت به عمل آورید .

10-   بردن ابزار و یا استفاده از رسانه های آموزشی در کلاس ، علاوه بر ایجاد جذابیت در تدریس برای دانش آموزان ،  شما را معلمی  علاقمند ، کوشا و فعال  برای سایر همکاران و مدیر مدرسه معرفی خواهد نمود . ابزار آموزشی الزاما" وسایل گرانقیمت که ممکن است در دسترس شما نباشند ، نیستند ،  بلکه وسایل و موادی ارزان و ساده  مانند انواع عکس ، کتب ، مجلات و روزنامه و غیره نیز مفید است .

11-   در خواست از مدیر مدرسه برای برنامه ریزی جهت شرکت دادن دانش آموزان شما در بازدید های علمی و کلا " استفاده از موقعیتهای آموزشی در راستای تدریس .

12-   جهت حفظ اقتدار خود و توانایی مدیریت کلاس درس ،  حتی الامکان از بروز درگیری در کلاس درس خود داری نمایید . خیلی اوقات ، خود داری و سعه صدر و چشم پوشی معلم از خطاهای جزیی دانش آموزان ، از وقوع درگیری و تنبیه و به هم ریختن نظم کلاس و مدرسه و متعاقب آن گلایه سایر همکاران و دانش آموزان و والدین ، جلوگیری خواهد کرد . با سعه صدر ، شما به عنوان  معلمی مقتدر و با توانایی مطلوب اداره کلاس برای دانش آموزان و همکاران معرفی خواهید شد .با خطای دانش اموزان در موقعیتهای منا سب دیگر  ، برخوردهای حساب شده و سنجیده داشته باشید و زود از کوره در نروید .

13-   در زمان حضور در مدرسه حتی الامکان از گوشه گیری ، پکر بودن ، سکوت مطلق، در فکر فرورفتن ، خشم افراطی، اظهار مداوم گلایه و شکوائیه ، خود داری نمایید تا به زودی از چشم دیگران نیافتید و بلکه دیگران با دیدن شما انرژی بگیرند . در زنگ های تفریح و در دفتر مدرسه و سالن ، نشاط  خود را به دیگران هم منتقل نمایید  . زمانیکه حرفی برای گفتن ندارید  به تبادل تجربه  در مورد امور آموزشی و کلاسداری بپردازید.

14-   سروقت در مدرسه حاضر شدن ، سر وقت به کلاس رفتن ، برخورد مناسب با همکاران ، سخنان مفید و سنجیده در جمع همکاران و دانش آموزان ، رعایت  نظم و غیره  معرف خوبی برای شما به عنوان فردی منضبط و موفق خواهد بود .

15-   احترام کامل به کلیه کارکنان مدرسه ، احوالپرسی و خداحافظی های گرم ،پرس و جو از احوال همکاران ، شرکت در مراسم مختلف همکاران در خارج از مدرسه ، مساعدت و همدلی با آنان هنگام وجود مصائب و مشکلات ، شما را فردی خونگرم و دوست داشتنی معرفی خواهد کرد.

16 -   مطالعه روش های تدریس نوین ، کسب تجربه از سایر معلمان موفق ، ارزشیابی از روشهای خود و از همه مهمتر استفاده از شیوه های تدریس فعال و مشارکتی   تاثیر زیادی بر موفقیت شما خواهد داشت . استفاده از این شیوه ها نه تنها معلم را خسته نمی کند  بلکه وی را در بین همکاران مدرسه ، برجسته خواهد ساخت و در یادگیری دانش آموزان  موثر خواهد بود . به عنوان مثال استفاده از الگوی همیاری در کلاس و گروه بندی دانش آموزان باعث خواهد شد آنها ضمن مشارکت و فعالیت در کلاس ، علاقه خاصی به معلم پیدا کرده و این کار رضایت دانش آموزان ، والدین آنها ، مدیر و معاون را نیز در پی خواهد داشت و در نهایت ، شما ، خود پنداری مثبتی  از خود خواهید داشت . استفاده از روشهای مشارکتی و فعال یادگیری از خستگی معلم در کلاس و یکنواخت صحبت کردن وی به میزان زیادی خواهد کاست .

17 -   انجام برخی امور به ظاهر ساده در مدرسه و کلاس ،  شما را به عنوان فردی فعال ، پر انرژی ، خونگرم و مورد علاقه به دیگران معرفی خواهد کرد که خیلی از معلمان ممکن است  تمایلی بدان نداشته و یا از اهمیت آن مطلع نباشند . مثلا"  انداختن عکس های دسته جمعی با دانش آموزان ،برگزاری جشن فارغ التحصیلی  یا اتمام پایه برای کلاس خود ، شرکت در نماز جماعت مدرسه همراه دانش آموزان ، شرکت در فعالیتهای فوق برنامه و پرورشی همراه دانش آموزان ،شرکت در اردوها و بازدیدهای خارج از مدرسه همراه آنان ، سخنرانی در مراسم آغازین مدرسه ، کمک و مساعدت مدیر ، معاون و مربی پرورشی در اجرای برنامه ها به مناسبتهای مختلف مذهبی و اعیاد  ، امانت دادن کتاب و مجله و غیره به دانش آموزان ،و فعالیتهای متنوع دیگر  ...

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:28  توسط محمدی  |